จังหวัดตัวแทนจำหน่ายที่อยู่โทรศัพท์
มุกดาหารบจก.พีเอส มอแดงมอเตอร์ 43 ถ.ชยางกูร-ข ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000042-615-333
ศรีสะเกษบจก.พีเอส มอแดงมอเตอร์189/1 ม.8 ต.โพธิ์ อ.เมืองศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ 33000042-615-333, 083-288-8883
อุบลราชธานีบจก.พีเอส มอแดงมอเตอร์248 ม.14 ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000042-615-333, 083-288-8883
อำนาจเจริญบจก.พีเอส มอแดงมอเตอร์464/2-4 ม.13 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000042-615-333, 083-288-8883
สกลนครบจก.พีเอส มอแดงมอเตอร์ 172/5 ถ.สกลนคร-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 47000042-615-333, 083-288-8883
บึงกาฬบจก.พีเอส มอแดงมอเตอร์ 668 ม.9 ต.บึงกาฬ อ.เมือง จ.บึงกาฬ 38000042-615-333, 083-288-8883
หนองคายบจก.พีเอส มอแดงมอเตอร์ 1195,1195/1-3 ม.2 ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ. หนองคาย 43000042-615-333, 083-288-8883
อุดรธานีบจก.พีเอส มอแดงมอเตอร์ 45 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000042-615-333, 083-288-8883
อุดรธานีหจก.ที เอ็น เอ็น มอเตอร์136/11-12 หมู่ที่ 4 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000042-204-747
เลยหจก.ก้องมอเตอร์134 หมู่ที่ 9 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130042-841-048
มุกดาหารบจก.พรประเสริฐมอเตอร์42/5 ถ.ชยางกรู ข. ต.มุกดาหาร อ.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000042-615-116
ขอนแก่นหจก.อยู่ฟ้า เอ็นเตอร์ไพรส์123/7-8 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000043-222-099, 094-289-2617
ขอนแก่นหจก.ประกอบชัยโมโต211/3 หมู่ที่6 ถ.มะลิวัลย์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000094-392-8997
ขอนแก่นบจก.วัฒนายนต์ แคปปิตอล999 ม.2 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130043-312-800
นครราชสีมาหจก.ปิงมอเตอร์ไบค์ 342 ถ.โพธฺ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000096-721-2814
มุกดาหารบจก.โมโตบลีส42/5 ถ.ชยางกูร ข ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000098-637-3132