จังหวัดตัวแทนจำหน่ายที่อยู่โทรศัพท์
นครสวรรค์บจก.นครสวรรค์ไทยจักรยานยนต์056-225-361
ลำปางหจก.ลำปางเพิ่มทรัพย์375-375/1-2 ถ.ทิพย์ช้าง ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52100054-218043 , 054-322139
อุทัยธานีบจก.อุทัยธานี ซูซูกิ25 ถ.เติบศิริ ต.อุทัยใหม่ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000056-512144
อุทัยธานีหจก. อโณทัย เรซซิ่ง263/12 หมู่ที่5 ต.หนองฉาง
อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
080-047-9097
อุตรดิตถ์บจก.ศรีชัยยนตการ (999)280/1-6 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000055-444521-3
พิษณุโลกบจก.วชิรมอเตอร์ไบค์176/24 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000055-211950
พิษณุโลกบจก.81 ออโต้ พิษณุโลก99/1 หมู่ที่6 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000094-907-4777
พะเยาบจก.ซุปเปอร์ไบค์(ไทยแลนด์)282 หมู่ 3 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110062-239-3998
กำแพงเพชรบจก.เอ.วี.มอเตอร์ไบค์2/2 ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000093-184-8999
ลพบุรีบจก.ศรีสมบูรณ์ธุรกิจเซ็นเตอร์4-10 ถนนพระราม ต.ท่าหิน
อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
061-414-8484 , 099-289-9659
เชียงใหม่คีเวย์ เชียงใหม่146/4 ม.1 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100092-649-5519
เชียงใหม่บจก.เอส.ที.มอเตอร์เก้าก้าว14 หมู่1 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000
086-428-9550
เชียงรายคีเวย์ เชียงราย898/4 ถนนพหลโยธิน(สายเก่า) ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000082-556-2256