จังหวัดตัวแทนจำหน่ายที่อยู่โทรศัพท์
สงขลาหจก.สยามชัยกลการ7 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110086-491-6683
สงขลาหจก. เอ็น เอ มินิไบค์6,7 ถ.ศุภสารรังสรรค์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110081-831-8533
สงขลาหจก. วีอาร์ มอเตอร์ไบค์062-991-4422
สงขลาบจก.24 พลัสมอเตอร์086-424-2524
สงขลาบจก.เอ.ที.มอเตอร์เซลส์758 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110074-236619, 086-490-5043
ระนองหจก.โกฮุยมอเตอร์65/7 หมู่ที่ 2 ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง 85120081-864-1826, 061-173-6698
ยะลาบจก.พินิตมอเตอร์377 ถ.สิโรรส ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000073-255044
สุราษฎร์ธานีหจก.วัน ฮี โร่195/2-5 หมู่9 ซอยพิเศษ มอ. ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000086-949-9909
พัทลุงหจก. สหมอเตอร์เซลส์074-616-358, 088-792-2048
นราธิวาสบจก. ประยูรพาณิชย์ตันหยงมัส5 ถนนเทศบาล 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 96130073-512909, 086-489-5082
สุราษฎร์ธานีบจก. เทพกลการ40/8 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี086-4765299, 077-288-300-1
กระบี่สกาย​ มอเตอร์ไบค์22 ถ.เหมทานนท์ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000098-671-7239